Stichting Omgeving en Educatie

Stichting Omgeving en Educatie is op 19 maart 1993 opgericht door docenten aan de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Stichting Omgeving en Educatie:
Franciscanessenstr. 20
6584 GP Molenhoek L.
Tel. 024 - 379.00.63
Bankrelatie
IBAN NL53INGB0006560243
RSIN/fiscaal nr: 8017.38.428
K.v.K. 41085074
te ’s-Hertogenbosch

Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H. van den Berg. Secretaris: Dhr. L. Vankan. Penningmeester: Dhr. R. Grol. Beloningsbeleid: onkostenvergoeding.

Doelstelling:
Doel van de stichting is het gebruik van de eigen omgeving in het onderwijs te bevorderen. Aanleiding voor de oprichting was de groeiende behoefte aan educatief materiaal voor omgevingsonderwijs, met name in de Basisvorming en de praktische problemen die aan de productie van dergelijk materiaal verbonden zijn. Voor uitgevers is het maken van lesmateriaal voor een specifiek gebied niet aantrekkelijk en voor leraren is het praktisch onhaalbaar, omdat zij daarvoor de benodigde tijd en kennis missen. Stichting Omgeving en Educatie ondersteunt educatieve publicaties, waaronder de boeken in de serie “(Meer) Leren denken met aardrijkskunde” en “Leren denken met (bedrijfs-) economie”, en begeleidende activiteiten, zoals workshops en lezingen. Deze zijn zeer gevraagd en gewaardeerd door docenten in het voortgezet onderwijs.