ANBI

De stichting Omgeving en Educatie is in 2001 als Algemeen Nut Beogende Instelling erkend. Hieronder vindt u het jaarverslag van 2020.

Financieel verslag 2020

Activa per 1-1-2020 : € 42.720,-
Baten in 2020 : € 0,-
Lasten in 2020 : € 171,-
Activa per 31-12-2021 : € 42.549,.-

Toelichting: in 2020 zijn er geen fysieke boeken verkocht waardoor de inkomsten nihil zijn. Wel zijn de 2 websites verder doorontwikkeld waardoor de ontwikkelde werkvormen voor activerende didactiek in omgevingsonderwijs, geografie en economie voor een breed publiek toegankelijk zijn geworden en zijn gedissemineerd. Onze penningmeester Roel Grol wordt gedechargeerd en bedankt voor zijn activiteiten ten behoeve van de stichting, en zijn nauwgezette verslaglegging.

Verslag van activiteiten in 2020

In 2020 lagen de activiteiten van de stichting stil, als gevolg van de Coronacrisis. Alleen de beide websites zijn aangevuld en bijgewerkt. Zie voor meer informatie: https://lerendenkenmeteconomie.nl en https://lerendenkenmetaardrijkskunde.nl.

Beleidsvoornemens voor 2021

  • Audio- en GPS-tours maken: zie https://www.volkskrant.nl/kijkverder/ommetjes/routes/
  • Aanschaf van apparatuur (printer; pc etc.).
  • Ondersteuning concrete lokale educatieve projecten.
  • Steun aan stichtingen met een identieke doelstelling als de onze.
  • Eind augustus komt het bestuur bijeen om de continuïteit van de stichting te bespreken.